Wah Wah Subhaan Allah Ghazal By Hazrat Bedam Shah Warsi

Wah Wah Subhaan Allah Ghazal By Hazrat Bedam Shah Warsi

Wah Wah Subhan Allah!

Kiya Jalwa Gari Hai, Kiya Parda Daari Hai Aur Kiya He Khoob Raaz Daari Hai

Dekh Lo Shakal Meri Kis Ka Ayena Hon Main

Yaar Ki Shakal Hai aur Yaar Men Fanaa Hon Main

Bashar Ke Roop Men Ik Raaz E Kibriya Hon Main

Samajh Sakay Na Farishte Keh Aur Kiya Hon Main

Main Wo Bashar Hon Farishte Kareen Jinheen Sajda

Ab Is Se Aagay Khuda Jaane Aur Kiya Hon Main

Pata Lagaye Koi Kiya Mere Pate Ka Pata

Mere Pate Ka Pata Hai Keh La Pata Hon Main

Mujh Jo Dekh Leen Ab Tere Dekhne Waale

Tu Ayeena Hai Mera Tera Ayeena Hon Main

Main Mit Gaya Hon To Phir Kos Ka Naam Hai Bedam

Wo Mil Gaye Hain To Phir Kis ko Dhoondta Hon Main

Hazdra Bedam Shah Warsi (R.H)

Read Also: Muraaqba Meditation Kiya Hai

Read Aslo: Jaan Hai To Jahaan Hai Mobile + Mobile